Documentatie

1. Benodigde documenten

Op de persoon

 1. Paspoort of identiteitskaart.
 2. Rijbewijs.
 3. Verklaring van dienstbetrekking.
 4. Attest (attestation) van registratie in Frankrijk: sinds 1 juli 2016 geldt in Frankrijk. Sinds april 2017 moet de chauffeur ook een A1-verklaring bij zich hebben. Dit houdt verband met de regelgeving die op 1 juli 2016 is ingegaan waarin Frankrijk haar minimumloon van toepassing verklaard op buitenlandse ondernemers. Hiermee wil het land zwartwerken bestrijden, uitbuiting voorkomen en eerlijke concurrentieverhoudingen bevorderen.
 5. Kopie arbeidsovereenkomst. Deze hoeft niet in het Frans vertaald te zijn. TLN adviseert werkgevers, gelet op deze verplichting, om voor chauffeurs die géén arbeidsovereenkomst hebben, er alsnog eentje op te maken. U kunt gebruik maken van de modelovereenkomsten van TLN voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd.

Op het voertuig

 1. Kentekenbewijs voor trekkend en getrokken voertuig.
 2. WA-verzekering is verplicht; de groene kaart wordt erkend.
 3. APK-keuringsrapport.

Op de lading (in geval van ‘vrije’ goederen)

 1. CMR-vrachtbrief, geheel ingevuld volgens de bepalingen van de CMR.
 2. Document de suivi. Op dit formulier (eigen briefpapier hiervoor is toegestaan) moeten de volgende gegevens vermeld zijn: Chargement, Expéditeur, Arrivée (date/heure), Départ (date/heure), Livraison demandée (date/heure), Prestations annexées réalisées, signature et timbre de l’expéditeur.

Voor nadere informatie omtrent de in- en uitvoer van goederen, zie Douane- regelingen.

2. Transportvergunningen

Onderstaande vergunningen moeten bij de vergunningverlener voor het wegtransport NIWO worden aangevraagd.

Algemeen

Gewaarmerkte kopie communautaire vergunning (de zogenaamde Euro-vergunning).

Bilateraal en transitovervoer

Vrij.

Derdelandenvervoer

 1. Vrij met EU-lidstaten, Noorwegen en Zwitserland.
 2. Toegestaan met niet-EU-lidstaten, onder voorwaarde dat ook het andere land derdelandenvervoer toestaat.
 3. Vervoer onder dekking van een CEMT-vergunning is toegestaan. Voor CEMT-verhuisvervoer bestaan speciale vergunningen.

Cabotage

Cabotage is toegestaan onder dekking van de Euro-vergunning. Voorschriften voor cabotagevervoer zie verder bij Cabotage.