Maten en gewichten

Toegestane maximummaten en -gewichten

Het internationale vervoer houdt zich aan de maximummaten en -gewichten die zijn vastgelegd in richtlijn 96/53/EG. Onderstaande maten en gewichten gelden voor voertuigen ingeschreven in Frankrijk, maximumgewichten gelden bij cabotage.

Maten en gewichten

 1. Hoogte: onbepaald(*1)
 2. Breedte: 2,55 m
  • Koelvoertuig (min. wanddikte 45 mm): 2,60 m
 3. Lengte:
  • Motorvoertuig: 12,00 m
  • Aanhangwagen: 12,00 m
  • Trekker met oplegger: 16,50 m (*2)
  • Motorvoertuig met aanhangwagen: 18,75 m
  • Idem, voor het vervoer van voertuigen (in beladen toestand met gebruikmaking van een speciale ladingsteun): 20,35 m (*3)
 4. Gewicht per as
  • Enkele as: 12,00 ton
  • Enkele aangedreven as: 12,00 ton (*4)
   Het gewicht op de zwaarste as van een assengroep moet onder de volgende waarden blijven bij een onderlinge asafstand van:
  • minder dan 0,09 m: 7,35 ton
  • 0,90 m tot <1,35m: 7,35 ton+
   + 0,35 ton per 5 cm van de onderlinge asafstand minus 0,90 m
  • 1,35 m t/m 1,79 m: 10,50 ton
   Het gewicht op de aangedreven as van de tandemas van  een motorvoertuig mag 11,5 ton bedragen op voorwaarde dat het totaalgewicht van de tandemas niet de onderstaande waarden overschrijdt bij een onderlinge asafstand van
  • <0,90 m: 13,15 ton
  • 0,90 m t/m 0,99 m: 13,15 ton+ 0,65 ton
   voor iedere 5 cm van de afstand van de onderlinge asafstand minus 0,90 m
  • 1,00 m t/m 1,34 m: 13,15 t+0,65 t voor iedere 5 cm van de onderlinge asafstand minus 0,90m of: 16,0 ton
  • 1,35 m t/m 1,79: 19,0 ton
 5. Maximumgewicht motorvoertuig
  • Met 2 assen: 19,00 ton
  • Met 3 assen: 26,00 ton (*5)
  • Met 4 assen of meer: 32,00 ton (*5)
 6. Maximumgewicht aanhangwagen
  • Met 2 assen: 19,00 ton
  • Met 3 of meer assen: 26,00 ton
 7. Maximumgewicht trekker-opleggercombinatie
  • Met 3 assen: 32,00 ton
  • Met 4 assen (2+2): 38,00 ton
  • Met tenminste 5 assen: 44,00 ton (*6)
  • Met 5 of 6 assen (3+2/3) voor het vervoer van 40’ISO-contaners of swapbodies in het gecombineerde vervoer: 44,00 ton
 8. Maximumgewicht vrachtauto-aanhangwagen combinatie
  • Met 4 assen (2+2): 38,00 ton
  • Met 5 assen: 40,00 ton

*1) Doorgaans 4,00 tot 4,30 meter
*2) maximumlengte vermeerderd met 40 cm voor het vervoer van een zeecontainer of swap body in gecombineerd vervoer, en met 80 cm voor het vervoer van een 45’ “tunnel” container
*3) Een uitsteek van 1,60 m is toegestaan alleen aan de achterkant. Aan de voorkant is geen uitsteek toegestaan.
*4) Het gewicht op de aangedreven as van een voertuig of –combinatie mag niet minder zijn dan 25 procent van het totaalgewicht in beladen toestand van het voertuig, bij internationaal verkeer
*5) met een maximumgewicht in beladen toestand van 5,0 ton per meter over de afstand tussen de voorste en de achterste as
*6) geldt alleen voor trekkers die vanaf 1/10/2001 voor het eerst op de weg zijn gekomen (vervuilingsgraad euro-3 of hoger). Maximumgewicht tridemas van de oplegger: 27,0 ton

Bij het overschrijden van de maximale maten en gewichten bij ondeelbare lading kan een ontheffing worden aangevraagd. Zie Exceptioneel transport.

Maximale uitsteek aan voor- en achterzijde
Aan de achterkant is een uitsteek van 3,0 meter toegestaan, voor het vervoer van ondeelbare lading. Uitstekende lading mag niet zodanig doorbuigen dat hierbij de grond kan worden geraakt. Uitstekende lading aan de voorzijde is niet toegestaan.

Markeringsvoorschriften bij uitstekende lading:

Breedtemarkering

Lading mag niet breder zijn dan 2,55 meter. Als de lading toch breder is dan het voertuig en het uiterste punt van de lading bevindt zich op meer dan 40 cm van een licht, dan is markering verplicht. ’s Nachts en bij slecht zicht overdag wordt de uitsteek gemarkeerd met een licht of een reflector. Licht of reflector zijn wit aan de voorkant en rood aan de achterkant. De markering wordt binnen de uitsteek geplaatst.

Lengtemarkering

De lading mag aan de voorkant van het voertuig niet uitsteken. Aan de achterkant mag lading hoogstens 3 meter uitsteken. De lading mag niet doorbuigen en de grond raken. Een uitsteek van meer dan 1 meter aan de achterkant dient dag en nacht gemarkeerd te worden met een officieel goedgekeurde reflector. Bij stilstand bevinden de reflectoren zich op een afstand vanaf 0,40 tot en met 0,90 meter boven de grond. ’s Nachts straalt de reflecterende markering een rood, niet verblindend licht uit, dat bij helder weer op een afstand van 150 meter zichtbaar is.

Vervoer van boomstammen
Een voertuig met 5 assen mag een maximum totaalgewicht hebben van 48 ton, met 6 of meer assen is een maximum totaalgewicht van 57 ton toegestaan voor het vervoer van boomstammen. Een ontheffing voor het doen van een buitenprofiel transport is vereist wanneer deze gewichten overschreden worden. Als het voertuig geen snelheid haalt van tenminste 50 km/uur, mag het niet op de autoroute rijden. Voor rijverboden voor dit type transport zie exceptioneel transport.