Rijverboden

Voor voertuigen en gecombineerde voertuigen met een toegestaan totaalgewicht (ttg) van meer dan 7,5 ton geldt een rijverbod vanaf zaterdag of de dag voorafgaande aan een feestdag 22.00 uur tot en met de zondag of de feestdag 22.00 uur.

Een trekker zonder oplegger valt in de categorie voertuigen met een ttg van meer dan 7,5 ton, wanneer de ‘maximummassa beladen voertuig’ zoals op het kentekenbewijs staat aangegeven de 7,5 ton te boven gaat (hetgeen vrijwel altijd het geval is).

Het rijverbod is van toepassing op het gehele wegennet, inclusief de Fréjus- en de Mont-Blanctunnel.

Het rijverbod geldt niet op de A16 en de verbindingsweg RN 216 tussen de ferryhaven en de Kanaaltunnel voor voertuigen >7,5 ton die zich begeven tussen Groot-Brittannië en België of omgekeerd. Deze uitzondering geldt niet voor vervoer met gevaarlijke stoffen.

Vakantierijverboden

Voor vrachtauto’s met een toegestaan totaalgewicht van meer dan 7,5 ton: In het Alpengebied gelden rijverboden op de zaterdagen 15 en 22 februari, 1, 8 en 15 maart van 07.00 tot 18.00 uur. Daarna gaat het reguliere weekendrijverbod in om 22.00 uur op zaterdag. In heel Frankrijk gelden rijverboden op de zaterdagen 19 en 26 juli, 2, 9 en 16 augustus, van 07.00 tot 19.00 uur. Het reguliere weekendrijverbod gaat daarna in op zondag 00.00 uur in plaats van zaterdag 22.00 uur.

Uitzonderingen

Onderstaande uitzonderingen gelden niet voor Ile-de-France.
Het rijverbod is niet van toepassing op vervoer van:

1. Levende dieren, bederfelijke waar, indien deze tenminste 50 procent van het laad-oppervlak of 50 procent van het laadvermogen uitmaken (geldt niet voor voertuigen die renpaarden vervoeren). Het overige deel van het laadoppervlak of laadvermogen mag niet benut worden voor het transport van andere goederen.

In geval van meerdere beleveringen is deze minimumbepaling niet meer van toepassing na het eerste punt van belevering op voorwaarde dat de navolgende belevering(en) binnen hetzelfde of een aangrenzend departement vallen, of een regio aangrenzend aan de herkomstregio met een maximum afstand van 150 kilometer.

Onder bederfelijke producten of waar wordt begrepen:

 • Alle producten of waar, van dierlijke of plantaardige oorsprong, die bij een omgevingstemperatuur van structuur kunnen veranderen of niet stabiel zijn en waarvan de houdbaarheid vereist dat het product gekoeld of diepgevroren is, te weten:
 • eieren
 • levende vis, schaal- en schelpdieren
 • visproducten, melk en melkproducten, eierenproducten en producten op eierenbasis, gist en biergist, vruchtensappen en kant-en-klaar gesneden groenten.

Maar ook de volgende bederfelijke producten:

 • verse groenten en fruit
 • snijbloemen
 • (pot-)planten
 • honing
 • dierkadavers

2. Bederfelijke producten (bestemd voor voedingsmiddelenindustrie) of waar die vanwege de houdbaarheid verwarmd moeten worden.
3. Bietenpulp, zolang de bietenoogst duurt. Landbouwproducten die gedurende de oogstperiode vervoerd worden vanaf het landbouwbedrijf, dit geldt ook voor granen en strobalen. Tijdens de oogstperiode mogen voertuigen rijden van de oogstplaats naar een in hetzelfde departement of in een aangrenzend departement gelegen opslagplaats of verwerkingsfabriek, of een regio aangrenzend aan de herkomstregio met een maximum afstand van 150 kilometer. Het is verboden om over de autosnelwegen te rijden.
4. Goederen ten bate van officiële manifestaties op economisch, sportief, cultureel, educatief of politiek terrein (evenementen zoals beurzen en tentoonstellingen), op voorwaarde dat het evenement dezelfde dag of de dag na het transport plaatsvindt. Na afloop van een dergelijk evenement mag vervoer plaatsvinden van het evenementenmateriaal tot 2 dagen na het einde van het evenement en mag men tijdens het rijverbod rijden tot de grens van de regio, met een maximum afstand van 150 kilometer.
5. Eveneens uitgezonderd vloeibare gasmengsels UN nummer 1965 en olieproducten UN nummers 1202, 1203, 1223 ten behoeve van sportieve officiële evenementen, op voorwaarde dat het evenement dezelfde dag of de dag na het vervoer plaatsvindt.
6. Kranten en tijdschriften, waaronder het vervoer van gratis kranten.
7. Verhuisboedel van kantoren of fabrieken in stedelijk gebied.
8. Goederen die verkocht worden vanuit voertuigen die speciaal voor dit doel zijn ingericht, op kermissen en markten. Men mag zich met het voertuig begeven in een gebied dat bestaat uit het departement van vertrek en met een bestemming in een aangrenzend departement, of een regio aangrenzend aan de herkomstregio met een maximum afstand van 150 kilometer.
9. Luchtvrachtgoederen, onder dekking van een luchtvrachtbrief.
10. Afval van ziekenhuizen, goederen en medische gassen voor ziekenhuizen.
11. Radiografieapparatuur voor de industrie.

Lokale uitzonderingen

 • Het rijverbod geldt niet op de A16 en de verbindingsweg RN 216 tussen de ferryhaven van Calais en de Kanaaltunnel voor voertuigen >7,5 ton die zich begeven tussen Groot-Brittannië en België of omgekeerd. Deze uitzondering geldt niet voor vervoer met gevaarlijke stoffen.
 • In het departement Moselle (57) zijn voertuigen uitgezonderd in het voor- of natransport in het gecombineerd vervoer van of naar het spoorwegstation van Bettembourg (Luxemburg).

Lege ritten

Voor alle uitgezonderde voertuigen geldt dat zij een lege terugrit mogen doen vanaf het laatste losadres in de regio of haar aangrenzende departementen, binnen een straal van 150 kilometer.

Rijverboden Regio Parijs (Ile-de-France)

In de regio Parijs (Ile-de-France) geldt bovendien voor alle vrachtwagens met een totaal­gewicht van meer dan 7,5 ton een uitgebreider rijverbod, waarop geen enkele uitzondering of vrijstelling mogelijk is. Deze uitgebreidere regeling is van toepassing op de volgende weg­gedeelten:

 • A6a en A6b: vanaf de Boulevard Périphérique in Parijs tot aan de aansluiting op de A6 en de A10 (Wissous).
 • A6: vanaf de aansluiting op de A6a en A6b tot aan de aansluiting aan de RN104-Est (Lisses).
 • A106: vanaf de aansluiting op de A6b tot aan het vliegveld Orly
 • A10: aansluiting op de A6a en de A6b tot aan de RN20 (Champlan).
 • A12: vanaf aansluiting op de A13 (bij Rocquencourt) tot de aansluiting op de RN10 (Montigny-le-Brettoneux).
 • A13: vanaf de Boulevard Périphérique in Parijs tot aan het verkeersplein Poissy-Orgeval (Orgeval).

Het rijverbod in Ile-de-France voor vrachtauto’s van 7,5 ton en meer is van kracht op de volgende dagen en uren:

Vanaf Parijs richting provincie op:

 • Vrijdag van 16.00 tot 21.00 uur
 • Zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en van 22.00 uur tot en met zondag 00.00 uur
 • De dag voorafgaande aan een feestdag van 16.00 uur tot en met de feestdag 00.00 uur.

Vanuit de provincie richting Parijs op:

 • Zaterdag of de dag voorafgaande aan een feestdag van 22.00 uur tot en met zondag of de feestdag 00.00 uur
 • Maandag of de dag na een feestdag van 06.00 tot 10.00 uur.

Rijverboden Elzas en Lotharingen (Alsace et Lorraine)

Rijverboden op diverse wegen voor transporten zonder los- of laadplaats in Elzas of Lotharingen, voor voertuigen met een ttg ≥ 3,5 ton:

 • RN59 tussen Lunéville en Sélestat
 • RN420 tussen Epinal en Molsheim
 • RN415 tussen St. Dié en Colmar
 • D417 tussen Remiremont en Colmar
 • RN66 tussen Remiremont en Cernay

Doorgaand verkeer dient te rijden vanaf Metz via de A4 naar Strasbourg, vervolgens via de A35 tot Sélestat.

Vanaf Nancy rijden via de RN57 tot Luxeuil (via Epinal en Remiremont), vervolgens de D64 en de D438 richting Belfort, de RN83 richting Colmar.

Bovendien mag er niet gereden worden door voertuigen met een ttg > 3,5 ton op:

 • D422 tussen Marlenheim en Molsheim en de D30 tussen Furdenheim en Molsheim, indien er geen bestemming is in een plaats aan een van deze wegen.

Het verkeer met een bestemming in Elzas of Lotharingen met voertuigen met een ttg ≥ 19 ton mag tussen 22.00 uur en 06.00 uur geen gebruik maken van de cols:

 • De Saales (RN420)
 • Du Bonhomme (RN415)
 • De la Schlucht (RD417, maximumhoogte 3,90 m)
 • De Bussang (RN66)

Regeling voor interregionaal en lokaal vervoer:

 • Interregionaal: dit is vervoer met een vertrek of bestemming in de regio’s Elzas of Lotharingen. Voertuigen ttg > 7,5 ton mogen niet via de col de Ste. Marie.
 • Lokaal verkeer: dit is vervoer met een vertrek of bestemming aan de RN59 tussen de plaatsen St. Dié en Sélestat (met inbegrip van deze twee plaatsen): de col de Ste. Marie is toegankelijk voor voertuigen met een ttg > 3,5 ton.

Permanente rijverboden

 • A14 de tunnel onder La Défense, voor voertuigen van meer dan 3,5 ton.
 • A22, N356, N227, voor voertuigen van meer dan 3,5 ton, komend uit zuidelijke richting op de A1 nog vóór afslag 20 Fâches-Thumesnil, en die rijden richting België, in transit.
 • A557 voor voertuigen van meer dan 3,5 ton tussen afrit Arenc en de havens, richting van A7 naar A55.
 • A55 voor voertuigen van meer dan 3,5 ton in Marseille tussen de wisselaars Vieux-Port en Cap Pinède.
 • Verbindingsweg tussen de A50 (Toulon Est) en de A57 (Toulon Ouest) voor voertuigen van meer dan 19 ton is de tunnel van Toulon.
 • A8 voor voertuigen die ethyleenoxyde vervoeren tussen de tolpoort van Antibes en Italië.
 • N7 voor voertuigen van meer dan 6 ton op de doorgaande weg door Orange tussen de RD976 en de RD950.
 • N7 voor voertuigen van meer dan 16 ton op de doorgaande weg door Mondragon.
 • N7 voor voertuigen van meer dan 6 tontussen 22.00 en 06.00 uur in Tain l´Hermitage.
 • N7 voor voertuigen van meer dan 3,5 ton tussen Vienne (38) en tolpoort Roussillon richting noord-zuid.
 • N85 voor voertuigen van meer dan 26 ton zonder ralentisseur, tussen de departementsgrenzen van Isère (38) en Hautes-Alpes (05) met de plaats Gap.
 • N580 voor voertuigen van meer dan 25 ton in Avignon op de Pont du Royaume en de Pont Daladier.
 • N94 Col du Montgenèvre voor voertuigen van meer dan 26 ton.
 • N94 voor voertuigen zonder ralentisseur tussen de rotonde bij Embrun en de Italiaanse grens.
 • A7 en A6 tussen Ternay en Anse voor voertuigen van meer dan 7,5 ton.
 • A47 voor voertuigen van meer dan 7,5 ton naar de verbindingsweg tussen de A47 en A7 richting Lyon Centre/Ternay.
 • N82 voor voertuigen van meer dan 7,5 ton komend van de RD56 bij Balbigny.
 • N85 de helling naar beneden bij Laffrey voor voertuigen van meer dan 7,5 ton.
 • Lyon, noordelijke periferiek, voor voertuigen van meer dan 19 ton en voor voertuigen hoger dan 3,5 meter.
 • Fourvièretunnel voor voertuigen van meer dan 7,5 ton en voor voertuigen hoger dan 4,5 meter), en voor voertuigen met gevaarlijke stoffen.

Overige rijverboden

Voor rijverboden vervoer van gevaarlijke stoffen, zie gevaarlijke stoffen
Voor rijverboden exceptioneel transport, zie exceptioneel transport.

Laad-en-losregeling voor Parijs

Het is toegestaan om ’s nachts of overdag te lossen of te laden, afhankelijk van de grootte en vervuilingsgraad van het voertuig. Schone, kleine vrachtauto’s, kleine vrachtauto’s rijdend op elektriciteit of gas, of hybridevoertuigen, mogen zowel ‘s nachts als overdag laden en lossen en ook tijdens de spitsuren.

Oppervlakte dat voertuig inneemt

 • >43 m2: 22:00-7:00u Nee / 07:00-17:00u Nee / 17:00-22:00u Nee
 • tussen 29 en 43 m2: 22:00-7:00u Ja / 07:00-17:00u Nee / 17:00-22:00u Nee
 • <29 m2 Euro-0, 1, 2: 22:00-7:00u Ja / 07:00-17:00u Ja / 17:00-22:00u Nee
 • <29 m2 Euro-3, 4, 5: 22:00-7:00u Ja / 07:00-17:00u Ja / 17:00-22:00u Ja

Voor de aires de livraison (laad-en-losplekken) dient men een speciale parkeerschijf te gebruiken (disque horaire marchandises). De laad-en-losplek is geen parkeerplaats, maar wordt aangemerkt als een stopplaats, waar men niet langer dan 30 minuten mag staan. Met de parkeerschijf geeft men aan hoe laat men aankwam en de vervuilingsgraad van het voertuig, bijvoorbeeld E3 voor euro-3, E4 voor euro-4, enzovoort.

De parkeerschijf dient zichtbaar achter de voorruit te worden geplaatst.

De parkeerschijf voor goederenvervoerders is te verkrijgen bij de kamers van koophandel (CCI), de prefectuur, het stadhuis en de wegvervoerdersorganisatie:
FNTR/SETR
6, rue Ampère
F–75017 Paris
tel. 0033-1-44290404

De laad-en-losplaats in een busbaan mag worden gebruikt. Busbaan dient waar mogelijk te worden vermeden. De laad-en-losplaats moet bereikbaar zijn via een oprit zo dicht mogelijk bij de bestemming. Tijdens het laden of lossen dient de chauffeur altijd in de nabijheid van het voertuig te zijn.

Voor ladingen of lossingen boven de 3,0 ton die langer duren dan de gestelde 30 minuten, mag men de aankomsttijd verschuiven, mits men aan de hand van de pakbon kan aantonen dat de hoeveelheid van de goederen dit noodzakelijk maakte.

Er bestaan uitzonderingen voor voertuigen met geld- en waardepapieren, goederen bestemd voor openluchtmarkten, meel, auto’s, bouwmaterialen, materialen voor wegonderhoud, verhuisboedel. Ook uitgezonderd zijn tankwagens en voertuigen voor vuilophaal en afvaltransport.

Barrières de dégel

In de winterperiode kunnen tijdens een periode van dooi op bepaalde wegen barrières de dégel worden ingesteld. Ter voorkoming van ernstige beschadiging aan het wegennet worden wegen tijdelijk afgesloten voor vrachtauto’s boven een bepaald gewicht, soms wordt een maximumsnelheid ingesteld. De voorschriften zijn strenger naarmate de wegen kwetsbaarder zijn. Deze verkeersbeperkingen voor vrachtauto’s kunnen van dag tot dag verschillen en worden door de departementale of lokale autoriteiten vastgesteld.

In het algemeen betreffen deze rijverboden niet of nauwelijks de voornaamste doorgaande verbindingen tussen de grote steden en evenmin de autosnelwegen. Na het intreden van de dooi blijven de rijverboden circa twee weken van kracht. Zij worden aangegeven door een verbodsbord met daarop het betreffende maximum totaalgewicht met de tekst barrière de dégel. Bij overtreding wordt een hoge boete (5e categorie) opgelegd en de vrachtauto stilgezet voor de duur van het rijverbod.

Ontheffingen rijverboden

Ontheffingen

Voor transporten die niet vallen binnen het kader van de uitzonderingen en toch een aantoonbaar noodzakelijk en urgent karakter hebben, kan een ontheffing worden verleend.

Een buitengewone korte duurontheffing wordt verleend:

 • voor transporten die worden ingezet voor crisissituaties, zoals een natuurramp, buitengewone weersomstandigheden (droogte, overstromingen, sneeuwval),
 • in geval van ernstige ongelukken of natuurrampen die levensbedreigend zijn of gevaarlijk zijn voor de omgeving,

Een korte duurontheffing wordt verleend voor transporten die onontbeerlijk en dringend zijn:

 • bij elektriciteitsuitval, verwarmingsuitval in een ziekenhuis of een breuk in het waterleidingnet,
 • belevering van distributiecentra waar een tekort dreigt,
 • afvaltransport uit afvalinzamelpunten en slachthuizen,
 • gevaarlijke stoffen bestemd voor dringende beladingen of afkomstig van dringende lossingen in zeehavens,
 • brandstofbevoorrading met tankauto´s van tankstations langs de autosnelwegen en kerosinedepots op luchthavens.

Jaarontheffingen worden uitsluitend verstrekt:

 • voor transporten ten behoeve van continubedrijven om verstoring in de bevoorrading van grondstoffen of de afvoer van afvalstoffen te voorkomen,
 • bedrijven die het algemeen belang dienen,
 • hotels met meer dan duizend kamers in de voorziening van schoon linnengoed en de ophaal van vuil linnengoed.

Aanvraagprocedure

Ontheffingen worden verstrekt door een instantie van het departement waarin het transport tijdens het rijverbod begint.

Aanvragen om ontheffing van het rijverbod worden schriftelijk ingediend.

Verleende ontheffingen zijn geldig tot aan de plaats van bestemming of tot aan de grens. Een ontheffingsaanvraag dient  de volgende gegevens te bevatten:

 • naam van de transport onderneming
 • kentekennummer van de auto(‘s)
 • omschrijving van de goederen
 • datum transport
 • plaats van bestemming
 • grensplaats die op de heen- en terugreis wordt gepasseerd
 • de vervoersopdracht waaruit blijkt dat het vervoer op een zon- en/of feestdag moet worden verricht.

De ontheffing dient tijdens het bewuste transport op het voertuig aanwezig te zijn.

Instantie van een departement aan de Belgisch -Franse grens gelegen departement:

DREAL Direction Terrestres
44, rue de Tournai
F-59800 Lille
tel. (0)33-20134848

DREAL, Transports terrestres
8bis, Rue Pierre Fourier
F-54000 Nancy
tel. +33 3 83 36 55 12

In andere departementen is doorgaans een DDT (Direction Départementale des Territoires) de bevoegde instantie.

Departement Moselle:
Direction Départementale des Territoires
Service Risques, Energie, Construction et Circulation Education routière
17, quai Paul Wiltzer
F – 57036 METZ
Telefoon 0033-387343373