Tolwegen/heffingen

​Tolwegen

Op bijna alle autosnelwegen wordt tol geheven. Het tarief is afhankelijk van het aantal assen en de hoogte van het voertuig.

Het tarief wordt mede bepaald door de plaatsen van vertrek en aankomst. Op de website van Autoroutes staat een tolcalculator​. Hiermee is de tol gemakkelijk uit te rekenen, als u de plaatsen van vertrek (départ) en aankomst (arrivée) ingeeft, vervolgens het juiste voertuigtype (type de véhicule) kiest en eventueel nog een andere selectie voor de route (type d’itinéraire) ingeeft, klikt u op ‘Rechercher’ voor het bedrag dat aan tol betaald wordt.

Voor de tunnels en bruggen op een bepaalde route, wordt een apart bedrag aan tol betaald. Hieronder staat een overzicht van tunnels en bruggen waar tol geheven wordt. De tarieven van deze kunstwerken staan op de website van de beheerder. Klikt u op de naam van de tunnel of brug, dan komt u vanzelf uit bij de tarieven.

Bereken tol via de tolcalculator

Tolbruggen

Toltunnels

Fréjustunnel

Actuele toltarieven voor diverse voertuigklassen staan op de website van ‘SFTRF’. Ook informatie over betaalmogelijkheden en interessante abonnenementen staan op de website van ‘SFTRF’.

Mont-Blanctunnel

Actuele toltarieven voor de diverse voertuigklassen staan op de website van ‘ATBM’. Ook informatie over betaalmogelijkheden en tolbadges/abonnementen (Télépéage) staan op de website van ‘ATBM’.

Betaalmogelijkheden (beide tunnels)

Contant, diverse creditcards, bankpassen, tankpassen of een badge. Een badge (een apparaatje dat op de voorruit aangebracht wordt, van het systeem TIS PL (télépéage poids-lourd) wordt door diverse Franse maatschappijen geleverd en biedt de mogelijkheid tot een korting.

Voor regelmatig vrachtvervoer door de Mont-Blanctunnel en de Fréjustunnel bestaan abonnementsmogelijkheden met betaling achteraf. Meer informatie hierover is te vinden op de websites van de tunnelmaatschappijen.

Speciale voorschriften (beide tunnels)

Voor het verkeer naar Italië via de Fréjustunnel geldt dat men op een aantal doordeweekse dagen, van 07.00 tot 22.00 uur, via de parkeerplaats Rieu-Sec (een zogenaamde aire de régulation) dient te rijden en wachten op toestemming om de weg naar de tunnel te vervolgen. Langs de A43 staat met borden aangegeven of op een dag gebruikmaken van de aire verplicht is of niet. Het negeren van de verplichting kan beboet worden. Alleen bestemmingsverkeer (dat wil zeggen niet doorgaand naar Italië) is hiervan vrijgesteld. Vanuit Italië geldt deze bepaling niet.

ADR-vervoer hoeft niet van deze parkeerplaats gebruik te maken, omdat men zich bij de tunnel dient te melden voor de begeleiding.

In de periode vanaf 15 december t/m 30 april geldt er een rijverbod voor vrachtauto’s op zon- en feestdagen van 08.00 tot 09.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur in beide richtingen door de Fréjustunnel.

Voor het verkeer van en naar Italië via de Mont-Blanctunnel geldt de verplichting om via een parkeerplaats te rijden altijd. Op de parkeerplaats worden de afmetingen en vervuilingsnorm van het voertuig opgenomen en vervolgens krijgt men een zogenaamdecontremarque waarmee men door mag rijden naar de tolhokjes. Vrachtauto’s dienen in Frankrijk te wachten op de parkeerplaats bij Passy-le-Fayet. Aan Italiaanse zijde wacht men op de parkeerplaats bij Aosta.

Voor beide tunnels geldt een maximumsnelheid van 70 km/uur en een minimumsnelheid van 50 km/uur. Men dient een onderlinge afstand te bewaren van 150 meter. Bij stilstand houdt men 100 meter afstand tot de voorganger.

Stilstand veroorzaakt door brandstofgebrek wordt beboet met € 1.500,- voor zware voertuigen en € 300,- voor lichte voertuigen.​​