Cabotage

Cabotage is het vervoeren van goederen tussen twee punten in hetzelfde land door een bedrijf uit een ander land. Cabotage is toegestaan onder dekking van de communautaire vergunning. Hierbij gelden de volgende voorschriften.

Er zijn 2 scenario’s mogelijk:

Scenario 1

Een voertuig komt met lading, geladen in een andere lidstaat, Frankrijk binnen:

 • De lading moet eerst volledig worden gelost in Frankrijk.
 • Vanaf de losdatum mogen aansluitend maximaal 3 cabotageritten worden uitgevoerd binnen maximaal 7 dagen in Frankrijk.
 • De chauffeur moet bewijs kunnen leveren, dat hij beladen vanuit een internationale rit Frankrijk is binnengekomen. In de praktijk is dit de CMR vrachtbrief.

Scenario 2

Een voertuig komt zonder lading Frankrijk binnen:

 • De chauffeur heeft in een andere lidstaat dan Frankrijk goederen gelost.
 • Na deze lossing rijdt het voertuig vanuit deze lidstaat leeg Frankrijk binnen.
 • In Frankrijk is dan 1 cabotagerit toegestaan, de zgn. retourcabotage.
 • Deze cabotagerit dient binnen maximaal 3 dagen na binnenkomst in Frankrijk te zijn uitgevoerd én binnen 7 dagen nadat in de andere lidstaat de lading volledig werd gelost.
 • De chauffeur moet bewijs kunnen leveren, dat hij beladen de andere lidstaat binnenkwam en daar heeft gelost. In de praktijk, de CMR vrachtbrief.
 • Met hetzelfde voertuig mag vervolgens in een volgende lidstaat weer een (retour-)cabotagerit worden gedaan volgens dezelfde voorschriften.

Verder gelden de volgende voorschriften:

1. Maten en gewichten

Bij cabotage gelden de nationale bepalingen. Zie Toegestane maximummaten en -gewichten.

2. Tarieven en contractuele voorwaarden

Tarieven kunnen vrij worden overeengekomen. Voor cabotage gelden de volgende documenten:

 • Vrachtbrief (Lettre de voiture): Voor alle zendingen die plaatsvinden in Frankrijk, ongeacht aard of hoeveelheid van de goederen of de afstand waarover wordt vervoerd, is een nationale vrachtbrief nodig, in het Frans geheten de “Lettre de voiture”. Er is een uitzondering gemaakt voor het verhuisvervoer. De vrachtbrief voor het verhuisvervoer heet “Lettre de voiture de déménagement”. Vrachbrieven zijn te verkrijgen bij onderstaande organisaties. Een vrachtbrief gecombineerd met een document de suivi is eveneens te verkrijgen, dit wordt een document unique genoemd.
 • Document de suivi: Zie voor beschrijving Benodigde documenten, Op de lading.

De vrachtbrieven zijn verkrijgbaar bij de werkgeversorganisaties:

 • FNTR/SETR
  6 rue Ampère
  F-75017 Paris
  tel. 0033-(0)1-44290428
 • UNOSTRA
  80 rue Jules Ferry
  F-93177 Bagnolet Cedex
  tel. 0033-(0)1-43600236
 • Association Nationale pour les Centres Routiers
  8-10 villa Bosquet
  F-75007 Paris
  tel. 0033-(0)1-45559594
 • AFTRI
  48 rue de la Bienfaisance
  F. 750008 Paris
  tel. 0033-(0)1-53530247
  fax 0033-(0)1-43591088
  e-mail aftri.services@aftri.com

3. Vervoer van bepaalde goederen

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden in principe de bepalingen van de ADR-regeling, aangevuld met een aantal nationale bepalingen, te weten:

 • Een ADR-vakbekwaamheidsdiploma is verplicht voor chauffeurs van voertuigen met een toegestaan totaalgewicht van meer dan 3,5 ton en een lading van meer dan 3 ton, geladen in andere voertuigen dan in tanks, evenals voor radioactieve stoffen.
 • De chauffeur dient te beschikken over voldoende kennis van de Franse taal.
 • De vervoerder moet een ongelimiteerde aansprakelijkheidsverzekering afsluiten en het bewijs daarvan bij controle kunnen tonen.
 • Tankvervoerders van zeer gevaarlijke stoffen dienen te beschikken over een kwaliteitscertificaat (ISO). Een kopie van het certificaat dient op elk voertuig aanwezig te zijn.
 • Bij bepaalde gevaarlijke stoffen in colli-vervoer dient het voertuig van dezelfde etiketten te zijn voorzien als de lading.
 • De cabine moet zijn uitgerust met een hoofdschakelaar, nodig om de stroom van de accu te kunnen uitschakelen. Deze verplichting is niet van toepassing op colli-vervoer.

Voor het vervoer van bederfelijke levensmiddelen onder geleide temperatuur gelden de volgende bepalingen:

 • Voertuigen moeten voldoen aan de ATP-bepalingen (goedkeuringscertificaat op voertuig mee te voeren).
 • Voor de goederen gelden nationale Franse voorschriften (Arrêté van 1 februari 1974, laatstelijk gewijzigd op 29 september 1986).
 • Tanks bestemd voor het vervoer van vloeibare levensmiddelen mogen uitsluitend voor dat doel worden gebruikt.

Vervoer van levende dieren mag alleen plaatsvinden als de dieren vooraf zijn goedgekeurd door een veterinair van de Direction Départementale des Services Vétérinaires. Na afloop van het transport dient het voertuig te worden ontsmet.

4. Verzekering

WA-verzekering is verplicht. Bij cabotagevervoer kunnen afwijkende verzekeringsvoorwaarden gelden; raadpleeg uw verzekeringsagent. Voor zendingen gelijk aan of meer dan drie ton is de aansprakelijkheid maximaal 14 euro per kilogram brutogewicht voor ontbrekende of beschadigde lading.