Verkeersvoorschriften

Maximumsnelheid

Binnen bebouwde kom: 50 km/uur

Toegestane maximumsnelheden voor voertuigen buiten de bebouwde kom:

Secundaire wegen Wegen met 2×2 rijbanen Snelwegen
Voertuigen 3,5 t/m 12 ton ttg 80 90 90
Voertuigen >12 ton ttg 80 80 90
Voertuigcombinaties 3,5 t/m 12 ton ttg 80 90 90
Voertuigcombinaties > 12 ton ttg 60 80 90
Gevaarlijke stoffenvervoer >12 ton ttg 60 70 *) 80

Op de periferiek van Parijs geldt voor alle voertuigen een maximum snelheid van 70 km/uur. Op de periferiek is het vervoer van gevaarlijke stoffen verboden.

*) op voorwaarde dat voertuig met ABS is uitgerust, zo niet dan geldt een snelheid van 60 km/uur.

Bijzondere regels

 • Buiten de bebouwde kom dient een voertuig >3,5 ton of langer dan 7 m een afstand te bewaren tot de voorganger van tenminste 50 meter. In principe houdt men zoveel afstand als het voertuig kan afleggen in ten minste 2 seconden.
 • Op bergwegen heeft verkeer bergopwaarts voorrang op het dalend verkeer.
 • Maximum toegestane snelheid in tunnels (zie ook Mont-Blanctunnel en Fréjustunnel) kan afwijken van de
  maximum toegestane snelheid op de weg, evenals de te bewaren afstand tot voorligger.
 • Reflecterend veiligheidshesje en gevarendriehoek is verplichte uitrusting bij pech.
 • Het is in Frankrijk verplicht om snelheidsstickers op de linkerzijde van de achterkant van de combinatie
  te hebben van 60, 80 en 90 km/uur. Voor ADR-voertuigen komt daarbij een sticker van 70 km/uur. Voor alleen een
  trekker of vrachtauto gebruikt men de 80- en 90-km-stickers.
 • Het is verplicht om tenminste één gebruiksklaar (wegwerp-)alcoholblaaspijpje aan boord te hebben van het voertuig. De vervaldatum hiervan mag niet zijn overschreden. Het pijpje dient te voldoen aan de Franse norm (met vermelding “NF”). Er wordt echter geen boete opgelegd bij afwezigheid van een blaaspijpje.
 • In Frankrijk is het hebben van brandblussers verplicht. In de cabine dient een poederblusser van tenminste 2 kg aanwezig te zijn, op een voor de chauffeur gemakkelijk bereikbare plaats. Ook is het verplicht om een poederbrandblusser van tenminste 6 kg te hebben aan de buitenkant van een voertuigcombinatie (mag aan de achterwand van de trekker), op een plaats die gemakkelijk bereikbaar is voor de chauffeur. Bij het ontbreken van brandblussers worden chauffeurs van buitenlandse voertuigen bekeurd.
 • In verband met de verkeersveiligheid op de snelwegen, dient een vrachtauto met pech zo snel mogelijk van de autosnelweg te worden verwijderd. Langs de autosnelweg mag in geen geval worden gerepareerd.

  Elke exploitatie-maatschappij van autosnelwegen in Frankrijk heeft aan bepaalde reparatie- en sleepdiensten een speciale vergunning verleend voor het zo snel mogelijk wegslepen van voertuigen.

  Bij een defect is men verplicht zich door deze dienst naar de dichtstbijzijnde afrit of een servicecentrum te laten slepen. Daar is men vrij om een reparateur naar keuze te laten komen. Deze laatste mag echter de wagen in geen geval over de autosnelweg slepen.

  Om onenigheid over de rekening te vermijden, is het raadzaam steeds een zogenaamd ‘fiche descriptive de panne‘ (bon met beschrijving van het mankement) op te stellen. De sleepdienst is verplicht een tarievenlijst op het bergingsvoertuig mee te voeren. Ondertekening van de factuur betekent dat men kennis heeft genomen van de tarieven en dat men hiermee akkoord gaat.

Aparte voorschriften bij weersomstandigheden

Bij slecht zicht door mist, regen, sneeuw en dergelijke geldt voor alle vrachtverkeer op alle wegen een maximumsnelheid van 50 km/uur. Bij besneeuwde wegen dienen vrachtauto’s de aanwijzingen op te volgen van de onderhoudsdiensten, zoals verplicht parkeren, verboden in te halen, in konvooi rijden.

Voor transporten waarbij de maximum toegestane afmetingen en/of gewichten worden overschreden, geldt een lagere maximumsnelheid. Deze wordt in de ontheffing vermeld.

Sneeuwkettingen mogen alleen op besneeuwde wegen worden gebruikt. Op sommige bergpassen zijn zij verplicht. Dit staat dan aangegeven met het bord B26. Met sneeuwkettingen is de maximumsnelheid 50 km/uur. Op de toegangsweg naar de Mont-Blanctunnel is het in de winterperiode tussen 1 oktober en 30 april verplicht sneeuwkettingen aan boord te hebben en bij sneeuwval te gebruiken.

Pech onderweg

In verband met de verkeersveiligheid op de snelwegen, dient een vrachtauto met pech zo snel mogelijk van de autosnelweg te worden verwijderd. Langs de autosnelweg mag in geen geval worden gerepareerd. Elke exploitatiemaatschappij van autosnelwegen in Frankrijk heeft aan bepaalde reparatie- en sleepdiensten een speciale vergunning verleend voor het zo snel mogelijk wegslepen van voertuigen. Bij een defect is men verplicht zich door deze dienst naar de dichtstbijzijnde afrit of een servicecentrum te laten slepen. Daar is men vrij om een reparateur naar keuze te laten komen. Deze laatste mag echter de wagen in geen geval over de autosnelweg slepen. Om onenigheid over de rekening te vermijden, is het raadzaam steeds een fiche descriptive de panne op te stellen. De sleepdienst is verplicht een tarieven- lijst op het bergingsvoertuig mee te voeren. Ondertekening van de factuur betekent dat men kennis heeft genomen van de tarieven en dat men hiermee akkoord gaat.

Noodnummers

 • Politie: 17 of 112
 • Brandweer (pompiers): 18 of 112
 • Ambulance (SAMU): 15 of 112

Parkeerplaatsen

De International Roadtransport Union (IRU) publiceert voor alle landen een overzicht van parkeerplaatsen.

Adressen/telefoonnummers verkeersinformatie

Informatie over de toestand van het Franse wegennet, verkeerssituaties, rijverboden en alternatieve routes kan worden ingewonnen bij de Centres d’Information Routière, waar eveneens de voor ieder winterseizoen opnieuw uitgebrachte kaart Barrières de Dégel kan worden aangevraagd. Het centrale in- formatienummer in Frankrijk is 0826022022 (0,15 € per minuut). Vanuit het buitenland: 0033-892687888. Op www.bison-fute.equipement.gouv.fr staat een uitgebreid overzicht van de situatie op het Franse wegennet.